Umowa o wykonanie strony internetowej

Umowa realizacyjna serwisu internetowego nie jest niczym innym, jak umową o dzieło zawartą między stronami, którymi mogą być podmioty gospodarcze lub nawet osoby prywatne. Warto skoncentrować się na elementach takiego dokumentu, które są dla niego charakterystyczne w stosunku do umów bardziej ogólnych. Kluczowe elementy umowy W zasadniczej części umowy o wykonanie serwisu internetowego, poza określeniem … 

 

NDA czyli umowa o zachowaniu poufności

Firmy prowadząc biznes wymieniają się informacjami koniecznymi do realizowania projektów. Niejednokrotnie są to dane, które mają charakter tajny. Aby zabezpieczyć się przed ich ujawnieniem przez drugą stronę podpisuje się umowy o zachowaniu poufności. Możemy się z nimi spotkać pod angielską nazwą non-disclosure agreement (NDA). W przypadku agencji interaktywnych tego typu umowa nie jest niczym niezwykłym …