Umowa o wykonanie strony internetowej

Umowa realizacyjna serwisu internetowego nie jest niczym innym, jak umową o dzieło zawartą między stronami, którymi mogą być podmioty gospodarcze lub nawet osoby prywatne. Warto skoncentrować się na elementach takiego dokumentu, które są dla niego charakterystyczne w stosunku do umów bardziej ogólnych. Kluczowe elementy umowy W zasadniczej części umowy o wykonanie serwisu internetowego, poza określeniem … 

 

Specyfikacja funkcjonalna aplikacji internetowej

Wybór właściwego wykonawcy serwisu internetowego to podstawa, ale jednocześnie dopiero początek procesu, którego zwieńczeniem będzie w pełni funkcjonalne rozwiązanie. Aby zacząć współpracę strony muszą podpisać umowę realizacyjną oraz dokonać szeregu ustaleń. Jednak w przypadku skomplikowanych serwisów lub aplikacji istotny jest jeszcze jeden element. Kluczowy załącznik do umowy powinna stanowić specyfikacja funkcjonalna. Czym jest specyfikacja funkcjonalna … 

 

Kogo zaprosić do konkursu na serwis internetowy i jak wyłonić zwycięzcę?

Optymalnym sposobem na dokonanie wyboru agencji, która ma wykonać serwis internetowy jest przeprowadzenie konkursu, o czym piszemy w jednym z wcześniejszych postów. W tym artykule skoncentrujemy się na tym, kogo do konkursu zaprosić, jak wyłonić jego zwycięzcę oraz jak postępować po dokonaniu wyboru agencji interaktywnej, która zrealizuje zlecenie. Poza przygotowaniem briefu, kluczowym elementem poprzedzającym rozpoczęcie … 

 

NDA czyli umowa o zachowaniu poufności

Firmy prowadząc biznes wymieniają się informacjami koniecznymi do realizowania projektów. Niejednokrotnie są to dane, które mają charakter tajny. Aby zabezpieczyć się przed ich ujawnieniem przez drugą stronę podpisuje się umowy o zachowaniu poufności. Możemy się z nimi spotkać pod angielską nazwą non-disclosure agreement (NDA). W przypadku agencji interaktywnych tego typu umowa nie jest niczym niezwykłym … 

 

Jak przygotować dobry brief na serwis internetowy?

Dobre przygotowanie się do konkursu jest jednym z warunków przeprowadzenia go z sukcesem. Aby zaprosić agencje interaktywne do ubiegania się o stworzenie serwisu internetowego, zlecający powinien – z korzyścią dla siebie – stworzyć optymalne warunki dla oferentów. Kluczowym narzędziem pomagającym w takiej sytuacji jest dobrze sporządzony brief. Co to jest brief Brief jest dokumentem, który … 

 

Jak przeprowadzić konkurs na wykonawcę serwisu internetowego?

Aby otrzymać oferty na wykonanie serwisu internetowego trzeba przeprowadzić konkurs. Każdy projekt jest inny, ale jest kilka zasad, które pozwalają zwiększyć szanse na zebranie wartościowych ofert od agencji interaktywnych. Spośród najlepszych propozycji zamawiający wybierze zwycięzcę konkursu na wykonawcę serwisu internetowego. Serwis internetowy jest ważny Obecność w Internecie jest teraz jednym z kluczowych elementów polityki marketingowej …