10 etapów procesu realizacji serwisu internetowego

Tworzenie serwisu internetowego jest procesem wieloetapowym. Po przeprowadzeniu konkursu i wyborze najlepszego dostawcy, któremu zostanie powierzone zlecenie oraz podpisaniu umowy realizacyjnej przychodzi czas na realizację serwisu internetowego. Może się on różnić w szczegółach, w zależności od rodzaju oraz wielkości projektu, ale zazwyczaj składa się z tych samych etapów.

1. Doprecyzowanie potrzeb klienta

Potrzeby klienta badane są już na etapie poprzedzającym ofertę, która – aby spełnić oczekiwania – musi odnosić się do wymagań przedstawionych przez klienta i zapisanych w briefie oraz opcjonalnie w innych dokumentach. Ale rozpoczynając współpracę przy realizacji serwisu internetowego przedstawiciel agencji interaktywnej powinien postarać się o doprecyzowanie potrzeb klienta w odniesieniu do aspektów biznesowych (cele, grupy docelowe, procesy), jak i związanych z działaniem serwisu (funkcjonalności, struktura).

Warto podkreślić, że podczas tworzenia serwisu bywa tak, że pojawiają się dodatkowe potrzeby. Część z nich da się zaspokoić w ramach budżetu i ustaleń zawartych w umowie. Inne mogą wymagać aneksu do umowy i będą wiązać się z dodatkowym kosztem.

2. Projekt funkcjonalny

Na tym etapie, mając wszelkie potrzebne dane, agencja projektuje rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym. Wynikiem tej pracy jest dokument zwany specyfikacją funkcjonalną.

W przypadku standardowych serwisów internetowych (np. firmowych) specyfikacja funkcjonalna nie jest potrzebna – zwykle wystarczy lista typowych funkcjonalności oraz struktura treści przedstawiona w formie drzewa podstron.

Wraz ze wzrostem złożoności i skomplikowania serwisu zwiększa się nakład pracy oraz wydłuża czas potrzebny do przygotowania docelowej specyfikacji funkcjonalnej, która stanie się bazą do kolejnych działań na drodze do realizacji serwisu.

3. Projekt UX

W projekcie UX (ang. user`s experience) agencja koncentruje się na łatwości korzystania z serwisu i intuicyjności poszczególnych elementów. Użytkownicy będą doświadczać strony w kontekście swoich oczekiwań i przyzwyczajeń.

Na efektywność serwisu duży wpływ mają cechy, o których użytkownicy nawet nie myślą, przetwarzając je w ułamku sekundy i podświadomie oceniając. Chodzi o przejrzystość, prostotę, sposób podania informacji, równowagę między kreatywnością i typowymi, więc komfortowymi wzorcami.

Dobre zrozumienie specyfiki grupy docelowej, branży i celów stawianych przed serwisem oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności zespołu tworzącego serwis pozwalają na przygotowanie optymalnego projektu UX.

W przypadku prostych serwisów ten etap pracy stanowi integralną część projektowania graficznego. Przy większych projektach efekty projektu UX mają postać zestawu makiet poszczególnych widoków serwisu. Mogą one być statycznymi widokami poszczególnych sekcji lub, jeśli jest to potrzebne, nawet przyjąć formę klikalnego i nawigowalnego prototypu serwisu.

4. Projekt graficzny

Ten bardzo istotny, ze względu na końcowy efekt, element procesu tworzenia serwisu internetowego powinien nastąpić po przygotowaniu specyfikacji funkcjonalnej oraz przygotowaniu projektu UX.

Projektowanie graficzne to praca kreatywna, oparta na wymaganiach klienta oraz informacjach zebranych na wcześniejszych etapach. Przy czym kreatywność dodatkowo ograniczona jest wytycznymi dotyczących marki (np. brandbookiem).

Na tym etapie powstaje propozycja (jedna lub kilka) wyglądu serwisu. Najczęściej klient zapoznaje się z proponowanym wyglądem strony głównej i jednego z typów podstron. Akceptuje jeden z proponowanych projektów graficznych od razu lub zgłasza propozycje poprawek.

Po zaakceptowaniu kreacji agencja przechodzi do projektowania pozostałych widoków serwisu.

5. Budowa interfejsu (front-end)

Elementy, z którymi za pośrednictwem przeglądarki będzie stykał się użytkownik, są kluczowe dla skuteczności serwisu.

Na tym etapie statyczne projekty poszczególnych widoków (podstron) przeradzają się w dynamiczne szablony. Już widać, jak poszczególne elementy będą się zachowywać po najechaniu kursorem myszy lub kliknięciu (podświetlać, animować).

6. Integracja z back-endem

Serwis internetowy funkcjonuje w oparciu o niewidoczne dla użytkownika mechanizmy i systemy. To właśnie one decydują o sprawności działania poszczególnych funkcjonalności i całego serwisu.

Po przygotowaniu pierwszych szablonów i zaakceptowaniu ich przez klienta, zespół odpowiedzialny za stworzenie serwisu rozpoczyna proces integracji z CMSem (panelem administracyjnym), bazą danych i innymi elementami mechaniki serwisu.

W przypadku niestandardowych serwisów internetowych powstaje dedykowany back-end, w oparciu o specyfikację.

Back-end jest zwykle instalowany i konfigurowany (równolegle z wcześniejszymi etapami) w środowisku roboczym, czyli pod tymczasowym adresem URL, nieznanym postronnym użytkownikom. Taki sposób pracy pozwala na płynne przechodzenie do kolejnych etapów.

7. Wdrożenie indywidualnych funkcjonalności

Im więcej nietypowych rozwiązań ma zawierać serwis, tym więcej pracy w zakresie programowania indywidualnych funkcjonalności.

Na tym etapie kończona jest pierwsza, w zamyśle najbliższa docelowej, wersja serwisu.

8. Testy funkcjonalne

Zanim serwis będzie całkowicie gotowy do umieszczenia w sieci, trzeba sprawdzić, czy wszystkie funkcjonalności działają poprawnie – i czy wszystkie sekcje prawidłowo się wyświetlają. W razie wykrycia błędów są one na bieżąco korygowane.

Oczywiście poszczególne elementy serwisu są testowane na każdym etapie jego tworzenia. Pozostaje jednak margines błędu, dlatego wykonawca serwisu intensywnie testuje wszystkie funkcjonalności jeszcze raz, kiedy serwis jest gotowy jako całość.

Po zakończeniu testów wewnętrznych klient otrzymuje dostęp do serwisu roboczego, aby przeprowadzić własne testy, sprawdzić wszystkie elementy, zwrócić się z prośbą o ewentualne poprawki, po czym akceptuje serwis.

9. Szkolenie z obsługi CMS

Jeśli klient nie decyduje się na powierzenie zarządzania treścią agencji, to wskazane przez niego osoby przechodzą szkolenie z obsługi CMS. Może być ono wykonane w siedzibie klienta lub zdalnie.

Jakość szkolenia ma wpływ na zadowolenie klienta oraz zmniejsza prawdopodobieństwo częstego kontaktu z jego strony z pytaniami i prośbami o pomoc.

Dobrym pomysłem jest, aby szkolenie nowych pracowników w przyszłości było przeprowadzane przez pracowników zleceniodawcy, co zwiększa ich kompetencje i gruntuje wiedzę.

10. Premiera serwisu

Publikacja serwisu od oficjalnym adresem oznacza jego udostępnienie docelowym użytkownikom. Jest to w pełnym tego słowa znaczeniu premiera, którą zarówno klient, jak i agencja mogą odpowiednio wykorzystać marketingowo.

Co dalej

Po premierze serwisu następuje etap jego rozwoju. Często klienci podpisują umowę serwisową z agencją. W jej ramach powierzają jej opiekę nad stroną. Najczęściej taka umowa obejmuje administrowanie treścią w sytuacji, gdy klient nie ma na to czasu i odpowiednich zasobów), analitykę webową, oraz prace rozwojowe (modyfikacje serwisu, przygotowywanie i wdrażanie nowych funkcjonalności).

 
A kto monitoruję Twoją stronę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak wybrać najlepszą domenę dla strony internetowej?

Jednym z kluczowych aspektów obecności marki w Internecie jest to, pod jakim adresem można znaleźć treści lub funkcjonalności przygotowane przez...

Zamknij